PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SMALQ

GPK : USTAZ ILHAM BIN IMAM

 1. LEMBAGA DISIPLIN & TATATERTIB
 2. PENGAWAS
 3. BIMBINGAN & KAUNSELING
 4. PENDAFTARAN, PENEMPATAN & SUAIKENAL PELAJAR BAHARU
 5. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
 6. DATA SMM/SSDM
 7. KEBAJIKAN
 8. BIASISWA
 9. KANTIN
 10. SEKOLAH PENYAYANG & BUDAYA SEKOLAH
 11. KESIAPSEDIAAN BENCANA ALAM
 12. MAJLIS KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH (MAKDIS)
 13. SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR)
 14. ASRAMA
 15. KELAS
 16. 3K (KEBERSIHAN, KECERIAAN & KESELAMATAN)