PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SMALQ

GPK : USTAZ ILHAM BIN IMAM

  1. LEMBAGA DISIPLIN & TATATERTIB
  2. PENGAWAS
  3. BIMBINGAN & KAUNSELING
  4. PENDAFTARAN, PENEMPATAN & SUAIKENAL PELAJAR BAHARU
  5. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
  6. DATA SMM/SSDM
  7. KEBAJIKAN
  8. BIASISWA
  9. KANTIN
  10. SEKOLAH PENYAYANG & BUDAYA SEKOLAH
  11. KESIAPSEDIAAN BENCANA ALAM
  12. MAJLIS KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH (MAKDIS)
  13. SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR)
  14. ASRAMA
  15. KELAS
  16. 3K (KEBERSIHAN, KECERIAAN & KESELAMATAN)