PENGURUSAN KURIKULUM SMALQ

GPK : USTAZ ISHAK BIN MD BUSROH

 1. BIDANG BAHASA
 2. BIDANG SAINS & MATEMATIK
 3. BIDANG SAINS KEMASYARAKATAN
 4. BIDANG DINIAH
 5. TEKNIK & VOKASIONAL
 6. JADUAL WAKTU
 7. PENILAIAN & PEPERIKSAAN
 8. PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
 9. INOVASI & KAJIAN TINDAKAN
 10. MBMMBIMBA
 11. KECEMERLANGAN AKADEMIK
 12. HARI TERBUKA & PELAPORAN
 13. TUISYEN
 14. PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
 15. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
 16. HEADCOUNT
 17. FROGVLE
 18. PROGRAM IMERSIF TINGGI (HIGH IMMERSIVE PROGRAMME-HIP)