AKADEMIK

KEPUTUSAN RASMI PT3 2016 SMA LUGHATUL QURAN

STATISTIK PENCAPAIAN MURID MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN GRED (KESELURUHAN) TAHUN 2016

 

PERATUS MENGUASAI MATA PELAJARAN (%)

BAHASA MELAYU (BERTULIS) : 97

BAHASA MELAYU (LISAN) : 100

BAHASA INGGERIS (BERTULIS) : 72

BAHASA INGGERIS (LISAN) : 100

SEJARAH : 100

GEOGRAFI : 99

BAHASA ARAB : 94

PENDIDIKAN ISLAM : 100

MATEMATIK : 56

SAINS : 73

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TEKNIKAL) : 100

PELAJAR TERBAIK KESELURUHAN (SEMUA A) : MUHAMMAD FARHAN BIN MOHD KHAIR

 

KEPUTUSAN RASMI STAM 2016 SMA LUGHATUL QURAN

STATISTIK PENCAPAIAN MURID MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN GRED (KESELURUHAN) TAHUN 2016

PERATUS MENGUASAI MATA PELAJARAN (%)

HIFZ AL QURAN & TAJWID : 70.27

FIQH : 89.19

TAUHID & MANTIQ : 64.86

TAFSIR & ULUMUHU : 64.86

HADITH & MUSTOLAH : 91.89

NAHU & SARF : 89.19

INSYA’ & MUTALA’AH : 97.30

ADAB & NUSUS : 97.30

ARUDH & QAFIYAH : 89.19

BALAGHAH : 91.89

 

PELAJAR TERBAIK KESELURUHAN (MUMTAZ SOFI) : MUHAMMAD SYAZWAN HAKIM BIN JAMIL

MUMTAZ

  1. ABDUL FATTAH HADI BIN MOHD FAUZI
  2. NOSHAFIKAH SHAZLIN BINTI HALMI
  3. ABDUL ALIM BIN MD SULBIDIN
  4. MUHAMMAD SAFWAN BIN KAMIRUL AIN

JAYYID JIDDAN

  1. NUR LAILA HUSNA BINTI MUEIZAM
  2. FATIN FARHANAH BINTI MOHD KHAIR